Izolacja akustyczna


Ocena izolacyjności terenowej za pomocą wskaźników laboratoryjnych? Niektórym to nie robi różnicy…

Hubert Jastrzębski, Właściciel firmy Falcon Acoustics

9 Kwietnia 2017

Jeśli czytałeś poprzedni artykuł z tego działu, na pewno pamiętasz, że wskaźniki izolacyjności akustycznej można podzielić na laboratoryjne i terenowe. Podczas wprowadzania nowego produktu na rynek, każdy producent materiału budowlanego powinien wykonać badania w akredytowanym laboratorium, takim jak ITB, które poświadcza o wskaźniku laboratoryjnym izolacyjności akustycznej właściwej Rw. Wielu producentów dodatkowo kusi się o prognozowanie, jak ich wyrób zachowa się w naturalnych warunkach na budowie. Cenię niezwykle takie informacje, bo nadzwyczajnie upraszczają życie, szczególnie, gdy są to dane pomiarowe, nie zaś tylko obliczenia. Nie wszyscy jednak potrafią zrobić to we właściwy sposób.

Praktyczny pomiar

Pomiary są wartościami, na których zawsze można bazować. Mając informację, że dany wyrób w konkretnych warunkach wprowadzi określoną zmianę izolacyjności, np. pływająca podłoga na 20 centymetrowym stropie żelbetowym. Oczywiście, dobierając materiały do planowanej budowy, należy wziąć jeszcze inne zjawiska wpływające na wypadkową izolacyjność, jak chociażby przenoszenie boczne. Niektórzy producenci nie zawsze jednak bazują na rzetelnych pomiarach. Nie chcąc wydawać pieniędzy na kosztowne badania, izolacyjność akustyczną wyliczają ze wzoru teoretycznego.

Teoretycznie poprawne. Teoretycznie…

Celem tego artykułu nie jest ośmieszanie producentów materiałów budowlanych, a jedynie zwiększenie świadomości czytelników, dlatego w dalszej części tekstu nie będę przytaczał nazw firm.

Jeden z producentów stropów postanowił wykorzystać obliczenia do oszacowania izolacyjności stropu z warstwą styropianu i wylewki betonowej o konkretnej grubości, używając do tego obliczeń oraz wyników pomiarów samego stropu (nie neguję oczywiście samej metody obliczeniowej). Z obliczeń wyszło mu, że Rw danego układu pozwoli uzyskać wskaźnik Rw=51,9. Wnioskiem z przeprowadzonych obliczeń jest to, że skoro Rw>51, to strop spełnia wymogi polskiej normy dla budynków wielorodzinnych…

Patrzę i nie wierzę!

Nie dość, że producent powołuje się na bliżej nieokreśloną (brak podanego źródła) metodę obliczania izolacyjności akustycznej stropu po wykończeniu, to jeszcze kompletnie pomylił wskaźniki izolacyjności! Jak wspominałem we wcześniejszym artykule, Rw jest wskaźnikiem opisującym wyłącznie pomiary laboratoryjne, a nie terenowe. Izolacyjność w budownictwie wielomieszkaniowym między lokalami określa się za pomocą wskaźnika R’A1, a więc nie dość, że z uwzględnieniem przenoszenia bocznego, to jeszcze ze wskaźnikiem adaptacyjnym C.
W przypadku ścian pełnych wskaźnik przenoszenia bocznego K można przyjąć ok. 1-3 dB. Wskaźnik C zazwyczaj wynosi 1 lub 2 dB. Zakładając zatem idealne wykonanie stropu i stosując podany system w budownictwie wielomieszkaniowym, wymogi norm nie będą spełnione o ok. 2-3 dB. Dorzućmy do tego dodatkowe osłabienie izolacyjności stropu np. przez szacht techniczny, przenoszenie pośrednie oknami czy przegrody zewnętrzne, a okaże się, że normy mogą nie być spełnione już nawet o 5-6 dB.
Podsumowując, zwracajcie uwagę na właściwą metodologię doboru materiałów w budownictwie. Obliczenia są jak najbardziej potrzebne, ale przede wszystkim należy zwracać uwagę na właściwe rozróżnienie wskaźników otrzymanych terenowo i laboratoryjnie. Jeśli zobaczycie podobne kwiatki u producentów wyrobów budowlanych, to możecie podesłać im link do tego artykułu, albo lepiej podesłać mi link do ich strony internetowej ☺

Jeśli chcesz na bieżąco dowiadywać się o ciekawostkach ze świata akustyki, zapisz się na nasz newsletter

Czytaj także

Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych

Izolacja akustyczna ścian wewnętrznych jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ogólny komfort akustyczny w biurze. Odpowiednio wysoka izolacyjność akustyczna pozwala zachować prywatność rozmów w salach konferencyjnych, czy uniknąć rozpraszania w czasie pracy dźwiękami dochodzącymi np. z kuchni.

czytaj dalej

Czy pianka akustyczna może być skutecznym izolatorem?

Na pewno kojarzysz, jak wygląda typowa pianka akustyczna w kształcie piramidek. Jeśli nie, to znajdziesz ją w tle zapisu na newsletter pod artykułem (do czego przy okazji zachęcam) . Takie materiały, o podobnych (pochłaniających) właściwościach, jak pianka czy tynk akustyczny, często są mylone z materiałami izolacyjnymi. Przeprowadziłem zatem pomiary akustyczne, aby pokazać jak działa pianka akustyczna, użyta w roli izolatora.

czytaj dalej

Wskaźniki izolacyjności na dźwięki powietrzne

Wyróżnia się dwa rodzaje izolacyjności materiałów budowlanych – na dźwięki powietrzne i uderzeniowe. Dzisiaj opowiem o tym, jak w poprawny sposób odróżnić od siebie wskaźniki izolacyjności na dźwięki powietrzne. Opiszę różnice między wskaźnikami zmierzonymi laboratoryjnie oraz terenowo i wyjaśnię, dlaczego poprawne posługiwanie się tymi pojęciami jest tak ważne.

czytaj dalej