Starożytne dywagacje Boecjusza o akustyce, czyli muzyka kosmosu

Inne Starożytne dywagacje Boecjusza o akustyce, czyli muzyka kosmosu Laura Widawska 7 Marca 2018 Mimo, że w czasach starożytnych akustykę (gr. akoustikós – dotyczący słuchu) utożsamiano jedynie z dźwiękami słyszalnymi dla ucha, historii znane są przypadki...

Czy symulacje akustyczne pomieszczeń muszą być nudne?

Symulacje akustyczne mogą być przeprowadzone za pomocą różnych programów, m.in. EASE, Odeon, czy CATT Acoustic. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem tego ostatniego, dlatego chciałbym Wam dzisiaj opisać, co ciekawego można dzięki takiemu programowi uzyskać (będą przykłady dźwiękowe 🙂 ).

Jak Pitagoras wpłynął na muzykę

Badania stosunków długości strun i piszczałek przeprowadzano już w czasach wczesnohistorycznych, jednak miały one charakter wycinkowy i niedokładny. Pierwszym badaczem, który stworzył dokładne podstawy teoretycznego wyznaczania wysokości dźwięków, był sławny filozof i matematyk – Pitagoras.