Ocena izolacyjności terenowej za pomocą wskaźników laboratoryjnych? Niektórym to nie robi różnicy…

Jeśli czytałeś poprzedni artykuł z tego działu, na pewno pamiętasz, że wskaźniki izolacyjności akustycznej można podzielić na laboratoryjne i terenowe. Podczas wprowadzania nowego produktu na rynek, każdy producent materiału budowlanego powinien wykonać badania w akredytowanym laboratorium, takim jak ITB, które poświadcza o wskaźniku laboratoryjnym izolacyjności akustycznej właściwej Rw. Wielu producentów dodatkowo kusi się o prognozowanie, jak ich wyrób zachowa się w naturalnych warunkach na budowie. Cenię niezwykle takie informacje, bo nadzwyczajnie upraszczają życie, szczególnie, gdy są to dane pomiarowe, nie zaś tylko obliczenia. Nie wszyscy jednak potrafią zrobić to we właściwy sposób.